23-07-2017   Allah Ki Mano Har Cheez Tumhari Manegi_Mumbai
23-07-2017   16-07-2017   ALLAH WALO KI SOHBAT AUR UNKI ZAROORAT_Mumbai
16-07-2017   09-07-2017   Mumbai_Maal ki niyamat milne ke baad gaflat ! badi khatre ki baat hai.
09-07-2017   06-07-2017   Mumbai_(Ulama's Bayan)Kehna aur hai Karna aur, ulema e karam is ka khayal rakhe
06-07-2017   2017-07-02   Mumbai_NEKIYON K BARHANE KA ASAAN NUSQHA
2017-07-02   2017-06-24   Mumbai_28 Ramazan 1438,Yahaan se Jane ke baad ghar me Achchi aur Khush Akhlaq zindagi pesh karen 24 jun 2017
2017-06-24   2017-06-23   Mumbai_27 Ramazan 1438,Aqwaal E Salaf,5pm 23 jun 2017
2017-06-23   2017-06-23   Mumbai_26 Ramazan 1438,Ghair Muwafiq Mahool meDeeni kam kaise Karen 22 jun 2017
2017-06-23   2017-06-21   Mumbai_25 Ramazan 1438,Aqwaal E Salaf,5pm 21 jun 2017.mp3
2017-06-21   2017-06-21   Mumbai_25 Ramazan 1438,Deeni kaise Karen 21 jun 2017
2017-06-21